Shape Up Zdrowa sylwetka. Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w środowisku lokalnym

W latach 2006-2008 Miasto Poznań prowadziło pilotażowy projekt unijny pn. "Shape Up: Zdrowa sylwetka - Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w środowisku lokalnym".

Projekt zakładał stworzenie sieci placówek zorientowanych na zdrowy styl życia i zapobieganie otyłości wśród dzieci oraz promowanie zdrowia przy wykorzystaniu nowych form przekazywania i szerzenia informacji o korzyściach zdrowotnych.

Poznań był jedynym miastem w Polsce i jednym z 26 europejskich miast (25 państw), które włączyły się realizację Projektu w ramach Nowego Wspólnotowego Programu w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003-2008.


W Poznaniu głównymi uczestnikami przedsięwzięcia były trzy placówki oświatowo-wychowawcze: Przedszkole nr 190, Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Gimnazjum nr 12.

Jako kontynuacja idei projektu powstała publikacja pn. "Shape Up: Zdrowa Sylwetka. Dzialania w środowisku szkolnym dotyczące kształtowania zdrowego i zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży. Zbiór doświadczeń".

Szczegółowe informacje nt. publikacji

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej