1979
2621
Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Województwa Poznańskiego za rok 1979. Część pierwsza. Nagrody naukowe: prof. dr hab. Hubert Orłowski, doc. dr hab. Marian Kontek, prof. dr hab. Franciszek Kaczmarek. - Nagroda Młodych: dr med. Wojciech Dyszkiewicz, dr Stefan Bosiacki; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: doc. dr inż. Stefan Biedroń, Zbigniew Koszewski, dr inż. Jerzy Kozłowski, mgr inż. Zdzisław Kublicki, dr inż. Kurt Kulesza, dr inż. Wojciech Machczyński, dr inż. Jerzy Sibila, mgr inż. Grzegorz Twardosz; - Nagroda Młodych: doc. dr hab. inż. Jan Węglarz; Zespołowa Nagroda Techniki i Przemysłu: inż. Henryk Frąckowiak, mgr inż. Janusz Kaczmarek, mgr inż. Bogusław Koczorowski, mgr inż. Marian Liska, doc. mgr inż. Władysław Machowiak, mgr inż. Eugeniusz Olearski, mgr inż. Wojciech Stelmaszczyk, dr inż. Henryk Wojciechowski, inż. Tadeusz Zalewski. - Nagroda Młodych: dr inż. Marian Remiszewski; Nagroda Budownictwa i Architektury: mgr inż. arch. Jan Wellenger. 1983 nr 2 s. 85-113, fot. - Część druga. Nagroda Naukowa: dr hab. Zofia Ostrowska-Kębłowska; Zespołowa Nagroda Naukowa: prof. dr hab. Bożena Maria Hilczer, prof. dr hab. Jerzy Małecki; Nagroda Techniki i Przemysłu: doc. Włodzimierz Dreszer; Nagroda Rolnicza: doc. dr Waleria Czabajska, doc. dr hab. Jerzy Pudełko; Zespołowa Nagroda Rolnicza: doc. dr Franciszek Frąckowiak, mgr Zdzisława Kowalińska, doc. dr Helena Krzyształowska, mgr Irena Lehmann, doc. dr Stanisław Rólski, mgr Jan Strycharz, mgr Krystyna Wierzchowiecka, dr inż. Zdzisław Ziemnicki; Zespołowa Nagroda Rolnicza: inż. Grzegorz Cwojdziński, mgr inż. Krzysztof Jakubowski, mgr inż. Zbigniew Kraśnicki, inż. Czesław Nowak, inż. Wojciech Owsianowski, mgr inż. Kazimierz Szulc, doc. dr hab. Wincenty Więckowski, mgr inż. Krystian Witaszak; Nagroda Budownictwa i Architektury: doc. mgr inż. Lech Andrzej Dębski; Nagroda Zespołowa Budownictwa i Architektury: mgr inż. Witold Milewski, mgr inż. arch. Zygmunt Skupniewicz, mgr inż. arch. Lech Sternal. 1983 nr 3 s. 115-142, fot.