Młodzież może uczestniczyć w bezpłatnych programach profilaktycznych i terapeutycznych w ramach wsparcia udzielanego przez Stowarzyszenie MONAR.

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu realizuje bezpłatne formy pomocy, skierowane do młodzieży w ramach projektów, współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  

Wsparcie, którego udzielamy młodym ludziom dotyczy używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych (od czynności) np. od komputera, Internetu, hazardu itd.

W ramach wsparcia oferujemy:

  • Terapię indywidualną
  • Grupę warsztatowo-terapeutyczną dla osób w wieku 13-18 lat (nadużywanie i uzależnienie od substancji i/lub czynności)
  • Program wczesnej interwencji "FreD goes net" - program profilaktyczny dla osób w wieku 13-25 lat, używających substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy (bez diagnozy uzależnienia)

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

60-579 Poznań, ul. Józefa Paszty 10, tel. 618687227 , www. poznan.monar.org 

Załączniki