Ogólnopolska konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "Tytoń a Zdrowie"

Wydarzenie organizowane corocznie we współpracy z Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Oprócz zagadnień związanych z uzależnieniem od tytoniu, konferencja obejmuje również tematykę innych nałogów - m.in. odalkoholu, narkotyków i leków. Konferencje z cyklu TYTOŃ A ZDROWIE wpisały się kalendarz corocznie odbywających się w Poznaniu wydarzeń naukowych o charakterze prozdrowotnym i za każdym razem gromadzą około stu naukowców, lekarzy oraz innych specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką przeciwdziałania
i leczenia uzależnień.