ABC Bezpiecznej Kobiety

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zapraszają do udziału w znowelizowanym projekcie "Akademii Bezpiecznej Kobiety". Już 11 kwietnia 2018 r. obędą się pierwsze warsztaty dla kobiet ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa.

.
..

Współczesne kobiety stają się bardziej samodzielne i niezależne, co przełożyło się na potrzebę dostosowania realizowanych działań prewencyjnych do nowej sytuacji społecznej oraz występujących zagrożeń. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz ze Skodą wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przygotowując warsztaty dla kobiet mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa. 

Na przełomie kwietnia i maja br. przygotowano bezpłatne warsztaty dla kobiet w ramach projektu "Akademii Bezpiecznej Kobiety" - ABC Bezpiecznej Kobiety, z zakresu: 

        bezpieczeństwa osobistego,

        bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

        podstaw samoobrony. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Skody Auto Lab w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 425. 

Kobiety zainteresowane uczestnictwem w projekcie mają możliwość zarejestrowania się poprzez stronę internetową: www.abcbezpiecznejkobiety.pl