Czas na rozmowę o AIDS i HIV

Trwa kampania dotycząca międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. 

Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Mam czas rozmawiać".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że  Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017 pod hasłem "Mam czas rozmawiać" Kampania oparta jest na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. W  roku 2018 szczególny nacisk kładzie na dialog pomiędzy kobietami, które planują ciążę lub oczekują narodzin dziecka. Działania kampanijne przeprowadzane są w czerwcu 2018 r oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 r.  

.
.

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017.  Tegoroczna edycja działań kampanijnych szczególny nacisk kładzie na dialog pomiędzy kobietami, które planują ciążę lub oczekują narodzin dziecka. Realizacje kampanii zaplanowano na czerwiec oraz na przełom listopada i grudnia 2018 r.  

Załączniki