Hakaton przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży

Zapraszamy serdecznie do udziału w hakatonie przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży - ADDICTon 2019. Listę wyzwań i dostępnych urządzeń oraz REJESTRACJĘ można znaleźć na stronie www.addicton.pl.

Udział w hakatonie to idealna okazja, by poznać ciekawych ludzi i poeksperymentować z pomysłami, na które na co dzień brakuje czasu. To także szansa na wsparcie poznańskiej młodzieży, ich terapeutów i opiekunów w coraz trudniejszej walce z uzależnieniami.

Łączna wartość nagród to 5000zł

.
.

Miasto Poznań we współpracy z krajami regionu Morza Bałtyckiego realizuje program BaltCityPrevention, ukierunkowany na przeciwdziałania chorobom wynikającym ze stylu życia.
W Poznaniu działamy w obszarze uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży (13- 18 lat), tworząc innowacyjny model interwencji (indywidualnej oraz warsztatów profilaktycznych), wspierany przez e-narzędzie.
Pomysły/prototyp/koncepcje możliwego do zastosowania rozwiazania z zakresu nowoczesnych technologii powstaną z Waszym udziałem, ponieważ projekt zakłada partycypację na wszystkich poziomach, wszystkich zaangażowanych w proces: realizatorów: pedagogów, psychologów, nauczycieli, terapeutów, rodziców, przedstawicieli IT zdrowie MŚP oraz młodzież.

Załączniki