Konkurs na stanowisko Dyrektora POSUM

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, zobowiązani są dołączyć do składanych dokumentów, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 

.
fot. POSUM

Oświadczenie kandydat składa na formularzu, który jest udostępniony w załączniku. Kandydatów składających oferty prosimy o pobranie, wydrukowanie i podpisanie formularza dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz dołączenie do składanej przez kandydata oferty. Brak podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na udostępnionym formularzu będzie skutkował tym, iż taka oferta nie będzie brana pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Załączniki