Ładne rzeczy na Świętym Marcinie!

Pierwsza w Poznaniu Pracownia Ekonomii Społecznej została otwarta przy ulicy święty Marcin. To miejsce będzie funkcjonowało pod skrócona nazwą - "ładne rzeczy", która w pełni oddaje charakter i potencjał miejsca. W ramach pracowni Miasto będzie wspierało i promowało podmioty ekonomii społecznej tworząc platformę współpracy z firmami i podmiotami działającymi w Poznaniu.

.
.

Pracownia Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy" powstała w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej". To nowy adres na mapie Poznania, który już wkrótce zaprosi Poznaniaków do udziału w warsztatach, seminariach, spotkaniach networkingowych, do działań animacyjnych, a wszystko po to, by przybliżyć mieszkańcom działalność podmiotów ekonomii społecznej - mówi Magdalena Pietrusik - Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Tak chcemy wspierać i reintegrować osoby wykluczone ze względów zdrowotnych, lub społecznych. Celem pracowni jest zwiększenie widoczności tych podmiotów, a ściślej ujmując promocja pracy osób, które je tworzą.

Pracownia będzie również czuwała nad rozwojem  nowych przedsiębiorstw społecznych.  To jedno z zadań, które realizowane będzie pod szyldem "Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej. Ponadto Miasto będzie organizowało wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów i urzędników, realizowało zajęcia dla poznańskich uczniów szkół podstawowych, zapraszało do udziału w spotkaniach networkingowych oraz warsztatach. Wszystko po to, by budować świadomość działań i promocję organizacji i osób z obszaru ekonomii społecznej.  

W planie mamy również organizację targów podmiotów społecznych, by w ten sposób pokazać tworzone przez nich "ładne rzeczy", ale i potrzebne na rynku usługi. Chcemy dotrzeć do mieszkańców, przedsiębiorców, ale również do mediów lokalnych. W ich przekazie jest siła sprzyjająca promocji wytwórczości osób  funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej - podkreślają realizatorki projektu Małgorzata Cieślak i Renata Lewicka. Jako Miasto mamy zadanie nie tylko dostrzegać potencjał tych osób, ale i włączać je do działań realizowanych programowo - tych z obszaru kultury, sportu i tematyki społecznej. Wiemy, że ważnym krokiem ku temu będzie przebudowanie "klauzul społecznych"
w zamówieniach publicznych -
podkreślają.

Przed nami czas intensywnej pracy w obszarze promocji. Chcemy by tematyka społeczna była widoczna na ulicach, w Internecie, zadbamy o upowszechnienie informacji poprzez publikacje.

Pracownia Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy" będzie współdzieliła przestrzeń z biurem projektu rewitalizacji centrum oraz rozpoczynającym od dziś działalność punktem konsultacji projektów architektonicznych dla śródmieścia.

Projekt realizowany jest w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.