Nabór kandydatów z NGO do komisji konkursowych - na rok 2018

Informujemy o ogłoszeniu naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Osoby zgłoszone w poprzednich naborach muszą zgłosić się ponownie aby móc uczestniczyć w ocenie ofert.

Komisja konkursowa jest bezstronna wobec tego, kandydat do komisji powinien być także bezstronny (brak związków z organizacją, która złoży wniosek w konkursie).

Nabór potrwa do 23 października 2017 r.

Więcej informacji tutaj

Zapraszamy