Poznań pamięta o prawach dziecka

W środę wieczorem fontanna na placu Wolności i Centrum Inicjatyw Rodzinnych rozświetlą się na niebiesko. Miasto dołącza w ten sposób do międzynarodowych obchodów 30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka.

.
.

Niebieski to kolor UNICEF-u - organizacji humanitarnej, która już od 70 lat dba o prawa dzieci na całym świecie. W 30. rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka Poznań dołącza do inicjatywy UNICEF Polska i przypomina o znaczeniu tego dokumentu, organizując akcję "Młodzi mają głos".

Najważniejszą częścią akcji było zebranie opinii dzieci i młodzieży na temat życia w Poznaniu oraz ich pomysłów na zmiany, jakie mogą dokonać się w mieście. W poznańskich szkołach pojawiły się ankiety, które można było wrzucać do urn, organizowane były również warsztaty i konkurs dla przedszkolaków. Młodzi ludzie mogli wypowiedzieć się na tematy ważne dla miasta, w którym mieszkają, uczą się i spędzają czas wolny. Realizatorem akcji jest Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty.

Symboliczną kulminacją będzie podświetlenie na niebiesko fontanny na placu Wolności oraz witryny Centrum Inicjatyw Rodzinnych w środę (20 listopada) o godz. 17.

Miasto Poznań chce jeszcze w tym roku przystąpić do procedury, która pozwoli oficjalnie zaliczyć stolicę Wielkopolski do grona Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF. Po złożeniu wniosku Poznań rozpocznie fazę przygotowawczą, skupiającą się na przygotowaniu diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych.

Program "Miasto Przyjazne Dzieciom" zakłada realizację długotrwałego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wprowadzenie w życie działań służących poprawie jakości życia dzieci oraz ich  rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

Więcej informacji o Konwencji o prawach dziecka na stronie: prawadziecka.org

AW