Poznańska opaska medyczna

Miasto Poznań wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom zarówno seniorów jak i służb ratowniczych ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Poznańska opaska medyczna". 

.
.

W toku postępowania konkursowego na realizatora zadania wybrano organizację pozarządową- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych "Ratujmy Życie". W ramach realizacji Stowarzyszenie współpracuje m.in. z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Yadanie ma charakter pilotażowy. Jako grupę najbardziej potrzebujących odbiorców zadania wybrano mieszkańców Poznania w wieku 70+

Opaska zakładana na rękę, wykonana jest z trwałego nieuczulającego tworzywa. Na zewnętrznej stronie znajduje się informacja oraz logo Miasta Poznania i partnera akcji - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Wewnętrzna strona zawierać będzie spersonalizowane, niezbędne w nagłych przypadkach informacje takie jak: imię seniora, telefon do osoby bliskiej lub opiekuna, przyjmowane leki, uczulenia, poważne schorzenia (np. cukrzyca, hemofilia, epilepsja).

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, niezwykle istotną rolę odgrywa czas reakcji - możliwości udzielenia pomocy. Według szacunków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, spośród około 45 tys. interwencji zespołów ratownictwa medycznego na terenie Poznania rocznie, duży odsetek stanowią wyjazdy do seniorów. Niejednokrotnie służby ratownicze spotykają się z przypadkami braku możliwości kontaktu zarówno z samym pacjentem jak i z jego najbliższymi, co utrudnia wywiad diagnostyczny, podejmowanie właściwych decyzji i skuteczne działanie. Wykorzystanie opasek medycznych przyczyni się zatem do zwiększenia skuteczności w ratowaniu osób doznających nagłego zachorowania/wypadku, zwłaszcza w miejscu publicznym. Opaska wzmocni także poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego użytkownika. Opaskę Medyczną SOS można traktować jako rozszerzenie działania istniejącego już kilka lat i świetnie się spisującego Pudełka Życia

Okres realizacji zadania

16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Miasto Poznań nie wyklucza jednak kontynuacji zadania oraz rozszerzenia grupy beneficjentów w przyszłym roku.

Całkowity koszt realizacji zadania: został oszacowany na kwotę 33 000,00 zł z czego dotacja Miasta Poznania wynosi: 29 700,00 zł.

Aby otrzymać opaskę wystarczy wypełnić wniosek dostępny w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24, oraz na stronie internegowej www.centrumis.pl 
Wnioski dostępne będą od 15 sierpnia do 14 grudnia 2018r. Czas oczekiwania na opaskę według Realizatora - do 60 dni.

Wraz z opaską senior otrzyma informację na temat warunków jej użytkowania.

Opaska jest bezpłatna. 

Informcje na temat opsaki można uzyskać w:
1.
Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24
61-725 Poznań

tel./fax: 61 847 21 11
tel. 61 842 35 09
Zapraszamy w godz. 8-16.
email: centrum@centrumis.pl
www: http://www.centrumis.pl
www.facebook.com/CentrumIS

2.
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (WSPR): www.ratownictwo.med.pl oraz na fanpage'a na facebooku WSPR: https://www.facebook.com/ratownictwo.poznan/?ref=aymt_homepage_panel