Shape Up Zdrowa sylwetka. Działania w środowisku szkolnym dot. kształtowania zdrowego i zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży. Zbiór doświadczeń.

Publikacja pn. "Shape Up: Zdrowa sylwetka. Działania w środowisku szkolnym dotyczące kształtowania zdrowegoi zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży. Zbiór doświadczeń" stanowi  kontynuację idei projektu unijnego, pt. "Shape Up: Zdrowa sylwetka - Tworzenie sieci szkół europejskich ukierunkowanych na czynniki determinujące otyłość u dzieci w środowisku lokalnym", realizowanego przez Miasto Poznań w latach 2006-2008.

Publikacja zwraca uwagę na zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, głównie w aspekcie zdrowej sylwetki, a także przedstawia doświadczenia trzech poznańskich placówek uczestniczących w ww. projekcie, tj. trzech instytucji oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz placówek z pozostałych miast projektowych. Szczególnej uwadze dzieci i młodzieży poddany został problem otyłości, ale w kontekście możliwości inicjowania i podejmowania skutecznych działań w ich środowisku zamieszkania i nauczania. Publikacja to także zbiór doświadczeń, zawierająca m.in. przykłady dobrych praktyk, inicjatyw wychodzących od uczniów i form wspierania ich przez dorosłych (nauczycieli, personel szkoły, rodziców, inne osoby).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej