Dodaj obiekt - Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

Opis

Formy pracy:

- terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu lub/i hazardu

- terapia indywidualna i grupowa dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu lub/i hazardu, osób współuzależnionych i DDA

godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Wróć do listy