Przeciwdziałanie Narkomanii

Oferta dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w 2016 roku

  • "Caritas Poznańska" - Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniem (od narkotyków, alkoholu) i Rodzin, 61-546 Poznań, Rynek Wildecki 4a, tel. (61) 835 68 51

          e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl

Punkt konsultacyjny skierowany jest do osób i rodzin zmagających się z problemem narkomanii. Zadaniem Punktu jest:

- dostarczenie informacji na temat uzależnień,

- motywowanie i kierowanie do leczenia,

- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom w trakcie i po zakończeniu

      terapii odwykowej oraz udzielanie wsparcia rodzinom tych osób.

  • "Caritas Poznańska" - Hostel "Victoria" 61-619 Poznań, ul. Naramowicka 156

Bezpośredni kontakt: 61-546 Poznań, Rynek Wildecki 4a tel. (61) 835 68 51

e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl

-  Hostel zapewnia opiekę i pomoc terapeutyczną (indywidualną i grupową) młodym osobom w wieku od 18 do 24 lat, którzy ukończyli podstawową terapię w ośrodku stacjonarnym i potrzebują umocnienia w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia,

- osoby przyjmowane do Hostelu zobowiązują się do podjęcia nauki lub pracy. Mogą również rozwijać swoje zdolności i umiejętności poprzez uczestnictwo w grupach rozwojowych, warsztatach umiejętności psychospołecznych i kursach doszkalających,

Hostel jest czynny całodobowo.

  • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu - Projekt "Smak życia"

          60-579 Poznań, ul. Józefa Paszty 10, tel. (61) 868 72 27

          e-mail: poznan@monar.org

Projekt ma na celu kształtowanie zdrowych relacji osób wychodzących z uzależnienia, wzmacnianie postawy trzeźwości i aktywności, budowanie zdrowych kontaktów międzyludzkich,

- opieka postterapeutyczna odbywa się w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Uczestnicy mogą korzystać również z pracowni komputerowej, pomocy prawnej oraz wsparcia ze strony pracownika socjalnego.

  • Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia,

         Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Poznaniu, 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77, Nobel Tower IV piętro

          tel. 730 110 830

          e-mail: poznanpkd@gmail.com

- w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym wykonywane są anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV wraz z poradnictwem przed i po teście,

Punkt jest czynny w poniedziałki, czwartki i piątki od 16:00 do 19:00 (pobrania krwi do 18.55).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej