Edukacja osób niepełnosprawnych

Poznański informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Cz. II

W informatorze znajdują się między innymi:

  • adresy najważniejszych instytucji związanych z edukacją osób niepełnosprawnych
  • informacje jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby przed i po 16 roku życia
  • ogólne akty prawne i definicje najważniejszych pojęć z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych
  • informacje o poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Poznaniu oraz o orzekaniu o potrzebie kształcenia specjalnego
  • oferta edukacyja na terenie Poznania (adresy i charakterystyka/profil szkół każdego etapu kształcenia)
  • informacje o kształceniu dorosłych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej