Informacja o zasadach korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie

POZnan*Kontakt umawia osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się na spotkania z tłumaczem języka migowego w Urzędzie Miasta Poznania.