Aplikacje SelFind

Aplikacje SelFind powstały w ramach projektu pn. "System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną"dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Innowacje społeczne". Celem nadrzędnym inicjatywy było opracowanie innowacyjnego rozwiązania wspierającego samodzielność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i metod terapeutycznych w życiu codziennym. Projekt zrealizowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Stowarzyszenie Na Tak oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

logo SelFind
logo SelFind

Aplikacje SelFind obejmują: aplikację "Plan dnia", która wspiera osobę w kontrolowaniu swojego planu dnia, aplikację "Bezpieczna droga", która pozwala sprawdzać lokalizację podopiecznego, a także powiadamia jeśli opuścił on zdefiniowany przez opiekuna bezpieczny obszar oraz aplikację "SOS", która daje możliwość szybkiego i sprawnego powiadomienia opiekuna o sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu podopiecznego. Aplikacje SelFind są już dostępne do pobrania na smartfony z systemem Android, za pomocą sklepu Play lub poprzez stronę projektu www.selfind.pl.

Więcej informacji na temat poszczególnych aplikacji można znaleźć  pod poniżej załączonymi linkami do filmów promocyjnych.

https://www.youtube.com/watch?v=saHAsiLdPhE

https://www.youtube.com/watch?v=SnMte2sWxEE

https://www.youtube.com/watch?v=FX_Gp4FNeTM

https://www.youtube.com/watch?v=bsp4gczWjBo