I miejsce w konkursie LODOŁAMACZE 2017 w kategorii INSTYTUCJA

Kapituła Konkursu LODOŁAMACZE 2017 Regionu łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego przyznała pierwsze miejsce w kategorii INSTYTUCJA Biuru Poznań Kontakt poznańskiego magistratu za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

STATUETKA
I nagroda w konkursie LODOŁAMACZE 2017

W uzasadnieniu czytamy: Zdaniem Kapituły działalność Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania na polu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Cieszymy się i dziękując Kapitule za wyróżnienie pracy Biura podkreślamy, że statuetka trafia pod dobry adres, Matejki 50 gdzie mieści się siedziba Biura, to miejsce gdzie dołączy do innych lodołamaczy którzy codziennie pod numerem 616463344 udzielają poznaniakom tysięcy odpowiedzi w sprawach miasta.

Załączniki