II Wielkopolski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu

II Wielkopolski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się w Poznaniu 13 października 2017 roku w Auli im. Prof. Ziembińskiego Wydziału Prawa i Administracji UAM al. Niepodległości 53.

Organizatorzy  zapraszają do wspólnej organizacji  i aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach  Konwentu wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy i osoby niezrzeszone.

Logo organizatora w kolorze żółtym
zdjęcie organizatora

Tematem przewodnim spotkania będzie:  "Edukacja i doradztwo zawodowe kluczem do rozwoju i pełnej inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami" Udział w Wielkopolskim Konwencie Regionalnym w założeniu organizatorów ma byc polem do wspólnych dyskusji, wymiany poglądów oraz zgłaszania własnych inicjatyw czy postulatów, a jednocześnie zaproszeniem do udziału w III Kongresie  Osób z Niepełnosprawnościami, który zaplanowano na 25 października 2017 roku w Warszawie.

Załączniki