Konkurs w ramach programu ABSOLWENT

Ogłoszono konkurs w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT"

logo Miasta Poznania
logo Miasta Poznania

Celem programu ,,ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Zostanie on  zrealizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl 

Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Załączniki