Miasto Poznań dofinansuje uczniom z niepełnosprawnościami dojazd do placówek oświatowych

Wszyscy uczniowie z niepełnosprawnościami do 25 roku życia będą nadal mogli korzystać z bezpłatnego transportu do poznańskich szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Chodzi o uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności, wymagających kształcenia specjalnego.  

Emblemat osoby na wóżku inwalidzkim w kolorze błękitu
Foto: Symbol wózka

Zgodnie z przepisami prawa każda  gmina ma obowiązek zapewniać bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej. W przypadku uczniów z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej (art. 39 ustawy o  prawie oświatowym).

Na mocy nowych przepisów MEN z dnia 1 września 2017 roku  obniżono kryterium wieku do 21rż.  Po tej zmianie prezydent Miasta Poznania zadeklarował, że miasto bedzie nadal zapewniać  transport uczniom, którzy nie spełniają wymogów zawartych w nowych przepisach. Wsparcie  to będzie kontynuacją świadczonych dotychczas usług transportowych.

"Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom poznańskich rodzin uczniów niepełnosprawnych i nadal będziemy wspierać te dzieci, które po zmianie prawa nie spełniają już wymogów uprawniających do bezpłatnego dowozu. Ich rodzice często nie mają innej możliwości, by zawieźć dzieci na zajęcia, więc brak bezpłatnego transportu byłby dla nich sporym utrudnieniem. Dziwi nas decyzja MEN, która obniżyła kryterium wieku, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać dotychczasowy zakres dowozów organizowanych przez miasto " - mówi Mariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.