Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Od 1 czerwca 2018 roku Miasto Poznań i Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiły "Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego". Uruchomienie wypożyczalni jest odpowiedzią na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym.

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu będzie czynna przy ul. Rynek Wildecki 4a od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług wypożyczalni składają zamówienie za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu:61 646 33 44.

Z usług wypożyczalni będą mogły skorzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70 r. na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dot. sytuacji materialno - bytowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem na stronie Archidiecezji Poznańskiej oraz w załączonym regulaminie.

Załączniki