Program "Aktywny Samorząd" - podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowujacą zrealizowane zadania w ramach programu "Aktywny Samorząd" w latach 2012-2016.

Napis "MOPR" z gwiazdką
Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Program "Aktywny Samorząd" finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program realizuje następujące zadania:

Moduł I

  • Obszar A- likwidacja bariery transportowej
  • Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
  • Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się
  • Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II

  • Pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

Załączniki