RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MIEŚCIE POZNAŃ W 2016 ROKU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym realizację zadań podjętych w roku 2016 na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

Napis Poznań z błękitną gwiazdką
Logo m.Poznania

Raport przedstawia działania realizowane w Poznaniu w roku 2016 na rzecz osób z niepełnosprawnościami  i stanowi ciekawe kompendium wiedzy na temat aktywności uczestników życia społecznego skupionych wokół realizowanych przez Miasto założeń polityki społecznej.

Życzymy Państwu miłej lektury!

Załączniki