Szkolenia z zakresu Standadów Dostępności

Zakończyliśmy trzydniowe szkolenie z zakresu Standardów Dostępności dla Miasta Poznania zorganizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Szkolenia
Szkolenia

Szkolenie prowadzili prof. dr hab. inż. Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej oraz Katarzyna Glema działająca w Stowarzyszeniach: "Potrafię więcej", "Na Tak", "Zawsze Razem".

Przedmiotem wykładów było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy obiektów w przestrzeni publicznej - stanowiących ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób z ograniczoną sprawnością.

Ponadto omówione zostały zagadnienia z zakresu dysfunkcji wzroku, rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. W ramach tego bloku tematycznego uczestnicy mieli okazje doświadczyć (przy użyciu specjalnych gogli i białej laski) sposobów poruszania się w różnych rodzajach przestrzeni przy zastosowaniu zróżnicowanych technik.

W szkoleniu uczestniczyli projektanci, wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych, pracownicy Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na celu poprawę dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.