Szkolenie z zakresu Standardów Dostępności dla Miasta Poznania

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na szkolenie z zakresu Standardów Dostępności.

Szkolenie dedykowane jest projektantom, wykonawcom inwestycji infrastrukturalnych, pracownikom Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na celu poprawę dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

Standardy Dostępności dla Miasta Poznania
Standardy Dostępności dla Miasta Poznania

Szkolenia jednodniowe odbędą się w dniach 5, 6, 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.
Osoby zainteresowane proszę o dokonanie rezerwacji na jeden z wybranych przez siebie terminów w dokumencie zgłoszeniowym dostępnym pod linkiem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Qb7lti1ZPBBNln8WGLrd15OYF8ZsEVCKWggmd88hb0/edit#gid=0
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na dany dzień proszę o wpisanie nazwy jednostki dla każdego zgłaszanego uczestnika w osobnej rubryce (zgodnie z podanym przykładem). Proszę wpisywać wyłącznie nazwę wydziału, jednostki organizacyjnej, firmy. Proszę nie podawać imienia i nazwiska.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie zgłoszenia przez każdego uczestnika drogą elektroniczną na adres agnieszka_kirschke@um.poznan.pl podając następujące informacje:
IMIĘ- NAZWISKO- ADRES EMAIL - JEDNOSTKA- DATA WYBRANEGO TERMINU
Termin zapisów upływa 23 listopada 2018 r.