Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu z Partnerami oferuje nieodpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych w ramach projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania".
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Napis "MOPR" z gwiazdką
Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

W projekcie zaplanowano:

I. Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez:

1. usługi asystenckie Trenera Aktywności dla osób z niepełnosprawnością,
2. szkolenia dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością, w tym kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs masażu, i inne szkolenia

Partner odpowiedzialny: Fundacja Aktywizacja z siedzibą przy ul. Poznańskiej 62 lok 101 w Poznaniu
tel. 511 944 261, 61 679 29 94,  www.aktywizacja.org.pl/poznan
II. Szkolenia  dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w miejscu sprawowania opieki w zakresie metod przemieszczania chorych, oraz prawidłowej pielęgnacji. Można również uzyskać wsparcie psychologiczne w miejscu zamieszkania.
Partner odpowiedzialny: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 39/12 w Poznaniu , tel. 665 410 562, e-mail: wsparciespoleczne.pkps@gmail.com           
III. Wsparcie specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym organizacja spotkań wspierających.
Partner odpowiedzialny: Fundacja L'Arche  z siedzibą przy ul. Polańskiej 13A w Poznaniu, tel. 608-757-080, e-mail: michal.talar@larche.org.pl

Załączniki