WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO MIEJSKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z rezygnacją dwóch członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające skład.

Niebieski napis Poznań z błękitną gwiazdką
Logo Miasta Poznania

Do zgłaszania kandydatów po jednym przedstawicielu uprawnione są organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie miasta Poznania.

Krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań.

Termin składania kandydatur: 5 stycznia 2018 roku.