Zapraszamy do udziału w projekcie "SPRÓBUJ PRACY"

Agencja Zatrudnienia wspomaganego BIZON zaprasza serdecznie do udziału w projekcie pn. "SPRÓBUJ PRACY - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 - 64 lata z terenu Wielkopolski".

Logo Miasta Poznania
Logo Miasta Poznania

Działania projektowe mają służyć przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w procesie wejścia na rynek pracy - podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny i kierowany do osób które:

  • mieszkają na terenie Wielkopolski,
  • są bezrobotne (zarejestrowane lub wykazujące gotowość do rejestracji w Urzędzie Pracy),
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata).

Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zachęcamy do kontaktu:

tel. 61 222 37 35 lub 603 999 242

email: sprobujpracy@natak.pl

adres:  ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Załączniki