Zaproszenie do udziału w badaniach antydyskryminacyjnych

Z dniem 17 stycznia 2018 r. ruszyła III edycja otwartej procedury zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych,które zostaną przeprowadzone w latach 2019 - 2020.

Logo Miasta Poznania
Logo Miasta Poznania

Zgłoszenia zawierające ogólny temat proponowanego badania i krótkie uzasadnienie należy składać do 14 lutego br. za pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Do składania propozycji tematów są zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i instytucji publicznych.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów, które Państwa zdaniem są ważne i powinny być zbadane ze względu na wpływ jaki mają na konkretną grupę społeczną oraz zasadę równego traktowania i przestrzegania praw człowieka.

Szczegóły dotyczące konsultacji tematów badań można znaleźć pod linkiem