Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Społecznej Rad ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Poznania ponownie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Logo Miasta Poznania
Logo Miasta Poznania

Do zgłaszania kandydatów po jednym przedstawicielu uprawnione są organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie miasta Poznania.

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań w terminie do 22 lutego 2018 r.