Konkurs plastyczny PFRON

Oddział Wielkopolski PFRON, ul. Lindego 4

Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Moja Ojczyzna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję konkursu "Moja Ojczyzna" w ramach Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału zaproszeni są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej.

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu w Biurze PFRON to pan
Bartłomiej Kakiet z Departamentu Promocji i Informacji. Do Organizatora można dzwonić pod bezpośredni numer telefonu w Warszawie 22 50 55 738; mailowo: bkakiet@pfron.org.pl lub dpi_sekretariat@pfron.org.pl lub do oddziału wielkopolskiego w Poznaniu, przy ul. Lindego 4.

Zgłoszenia prac konkursowych należy kierować do oddziałów wojewódzkich PFRON w terminie do dnia 8 wrzesnia 2017 roku.

Załączniki