MOPR poszukuje osób niepełnosprawnych do Projektu...

Poznań

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje osób do Projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski".

W projekcie przewiduje się cykl szkoleń, materiały szkoleniowe oraz dofinansowanie w formie płatnych staży i stypendiów dla zakwalifikowanych uczestników oraz właściwy sprzęt komputerowy, oprogramowanie i pomoc w znalezieniu pracy.

Do projektu moga zgłosić się osoby:

- z terenów wiejskich

- nieaktywne zawodowo

- z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety kandydata i przesłanie jej w wersji  elektronicznej na adres : zarzad@defacto.org.pl

Biuro projektu:  

Stowarzyszenie "De Facto",

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski,

Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań,

e-mail: zarzad@defacto.org.pl,

telefon: 602 303 038, 604 408 468, 519 514 177.