Oferta pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Biuro Poznań Kontakt

Wydział Kadr Urzędu Miasta Poznania zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do aplikowania na stanowisko: Broker informacji merytorycznej w Biurze Poznań Kontakt.

Głównym celem stanowiska jest udzielanie informacji klientom o trybie załatwiania spraw, wymaganych dokumentach, należnych opłatach, statusie spraw indywidualnych dotyczących m.in.  ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Do zadań brokera należeć będzie również  telefoniczne badanie opinii klientów, pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Oferty można składać w terminie do 23 kwietnia 2017 r. drogą elektroniczną.

Kontakt: Wydział Kadr Urzędu Miasta Poznania

Zobacz: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/broker-informacji-merytorycznej,22760/