Zmiana siedziby Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM w Poznaniu

Poznań, ul. Grunwaldzka 6

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami. Kontakt z pracownikami może być w tym czasie utrudniony.

Nowa siedziba Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami od 10 października 2017 roku będzie mieścić się w budynku:

Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

Pokój 114
Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami
Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami

Pokój 113

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Psychologiczny Konsultant ds. procesu studiowania

Wejście do budynku dla osób z trudnościami w poruszaniu znajduje się od strony parkingu od ul. Heliodora Święcickiego. Wjazd windą na poziom 1.

Zapraszamy!