53 miliony dofinansowania na kształcenie zawodowe

Miasto Poznań i gminy z powiatu poznańskiego pozyskały 53 mln złotych dofinansowania ze środków europejskich na poprawę kształcenia zawodowego. Projekt inwestycji w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje 25 szkół i ośrodków kształcenia z Poznania oraz 6 placówek z terenu powiatu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie
Podpisanie umowy na dofinansowanie

Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W sumie przeznaczonych zostanie ponad 53 mln zł na cztery projekty związane z kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych w Metropolii Poznań. Dwa projekty Miasta Poznań o łącznej wartości ponad 38 mln zł zostały dofinansowane kwotą blisko 32 mln zł. Natomiast powiat poznański na realizację dwóch projektów o wartości 36 mln zł otrzyma 21,5 mln zł

- Dzisiaj w wielu zawodach widać braki młodych ludzi, którzy by kontynuowali tradycje zawodowe. Dlatego od kilku lat intensywnie pracujemy nad promocją szkolnictwa zawodowego. Te placówki pozwalają nie tylko zdobyć konkretny fach i dobry start w życie, ale też dają szansę na kontynuowanie edukacji. Zabiegamy o inwestycje w nowe pracownie, sprzęt specjalistyczny, a także w działania miękkie, czyli między innymi rozwój programów stażowych - mówi Mariusz Wiśniewski, z-ca prezydenta Poznania.

Inwestycje dotyczą 23 poznańskich szkół zawodowych i techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.

W ramach projektów pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące nowoczesnym metodom praktycznej nauki zawodu. W placówkach przeprowadzonych zostanie szereg prac budowlanych. Przewidziano także stworzenie ponadstandardowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez stworzenie unikalnych stanowisk i zakup specjalnego sprzętu i urządzeń.

- Te pieniądze to znaczące wsparcie dla sfery edukacji. Projekt obejmie kilka tysięcy młodych ludzi, jak również osób dorosłych, które będą chciały przekwalifikować się na potrzeby rynku pracy. Przede wszystkim wyposażymy te placówki w nowoczesne urządzenia, które pozwolą przygotować się do pracy w warunkach zawodowych - wyjaśnia Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu Miasto Poznań, w partnerstwie z gminami i miastami z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/UMWW