Ewa Zgrabczyńska powołana na stanowisko Dyrektora poznańskiego ZOO

Komisja Konkursowa, składająca się z Radnych Miasta Poznania oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, przy merytorycznym wsparciu środowiska naukowego, jednogłośnie rekomendowała kandydaturę Ewy Zgrabczyńskiej na stanowisko Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Rekomendacja została przyjęta - stanowisko obejmie od 10 grudnia 2015 roku.

Fotoportal
Fotoportal

Ewa Zgrabczyńska jest poznanianką; z Ogrodem Zoologicznym związana od 14 roku swojego życia, gdzie jako wolontariuszka prowadziła ambulatorium weterynaryjne w Starym Zoo. W okresie studiów na Wydziale Biologii UAM - jako pierwszy naukowiec w Polsce - podjęła badania naukowe dot. biologii zoo, w oparciu o kolekcję zwierząt zgromadzoną w Poznaniu. Zaowocowało to szeregiem publikacji z dziedziny ekologii i etologii oraz udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych. Swoją pasję naukową kontynuowała jako adiunkt. Współtworzyła międzynarodowe konferencji z zakresu biologii zoo, uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez EAZA i EEP. Prowadziła współpracę z innymi europejskimi ogrodami zoologicznymi oraz brała udział w sesjach Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego w sekcji patologii zwierząt nie udomowionych. Zna problematykę funkcjonowania ogrodów zoologicznych jako instytucji ochroniarskich, edukacyjnych i publicznych ze wszystkimi uwarunkowaniami ekonomicznymi i zoologicznymi. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentrowała się na współpracy w międzynarodowych programach ochrony zwierząt. Jest także autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt. Była konsultantką przepisów prawa oraz zasad ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. W ramach prac dla organizacji pożytku publicznego, jako członek zarządu fundacji "Zwierzęta i my", współuczestniczyła w redagowaniu Ustawy o ochronie zwierząt i gminnych programów do walki z bezdomnością zwierząt. Zorganizowała ponad 20 konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu zoologii, biologii zoo oraz interdyscyplinarnych.

 - Jestem przekonany, że jednogłośna rekomendacja w ramach procesu rekrutacji oznacza jedno: sprawy poznańskiego ogrodu zoologicznego powierzamy właściwej osobie. Odtąd o ZOO w Poznaniu niech mówi się tylko dobrze - podsumowuje nominację Arkadiusz Stasica, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.