EXPO POLSKA W POZNANIU

W Urzędzie Miasta odbyło się wczoraj spotkanie założycielskie Stowarzyszenia ,,EXPO Polska w Poznaniu", które będzie zabiegać o organizację Światowej Wystawy EXPO w stolicy Wielkopolski w 2015 r. Ideę Stowarzyszenia popierają wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, działacze samorządowi, szefowie dużych firm i instytucji. Podczas spotkania powołano komitet założycielski Stowarzyszenia, w skład którego weszli: wiceprezydent Poznania Paweł Leszek Klepka, prezes MTP Bogusława Zalewski, burmistrz Kórnika Zbigniew Kalisz oraz reprezentujący Kancelarię Premiera RP Marcin Olejnik. Stowarzyszenie zostanie oficjalnie powołane do życia 11 września br.
- 2015 rok jest terminem umownym. EXPO w Poznaniu może odbyć się równie dobrze pięć lat później. Chodzi jednak o to, by rozpocząć przygotowania oraz promocję miasta i regionu w Polsce i za granicą - powiedział na spotkaniu prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Pomysłodawca organizowania EXPO w Poznaniu - Marcin Olejnik - jest przekonany, że stolica Wielkopolski ma większe atuty, niż zabiegający o EXPO 2010 Wrocław, choćby tradycje PeWuKi czy Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Z inicjatywy Stowarzyszenia w Warszawie i Brukseli utworzony zostanie ,,Dom Wielkopolski", a w Poznaniu z dużym rozmachem przygotowana zostanie wystawa tematyczna.