Gdzie będzie można kupić alkohol?

Miejscy radni zdecydowali, gdzie na terenie Poznania będą mogły znajdować się punkty sprzedaży alkoholu. Określili też, ile miasto może wydać zezwoleń na taką działalność. Zmiany wchodzą w życie we wrześniu tego roku.

Miejscy radni zdecydowali, gdzie na terenie Poznania będą mogły znajdować się punkty sprzedaży alkoholu. Określili też, ile miasto może wydać zezwoleń na taką działalność
Miejscy radni zdecydowali, gdzie na terenie Poznania będą mogły znajdować się punkty sprzedaży alkoholu. Określili też, ile miasto może wydać zezwoleń na taką działalność

Zmiany to wynik nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepisy, które weszły w życie 9 marca 2018 roku, dała gminom narzędzie prawne, umożliwiające ograniczanie dostępności alkoholu.

To rady miasta i gminy precyzują, w jakiej odległości od obiektów chronionych mogą znajdować się punkty sprzedaży takich napojów. Wśród miejsc, objętych ochroną są: szkoły, przedszkola, domy dziecka, zakłady dla nieletnich, obiekty sportowe, na których odbywają się imprezy masowe, a także kościoły i inne obiekty kultu religijnego oraz jednostki wojskowe.

Poznańscy radni zdecydowali, że w przypadku sklepów, oferujących alkohol, odległość od punktów chronionych wyniesie 50 metrów. Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne - knajpki czy restauracje - umożliwiające spożycie alkoholu na miejscu, odległość nie będzie brana pod uwagę.

Nowe przepisy powstały po to, by ograniczyć liczbę sklepów, sprzedających alkohol. Mniej będzie ich nie tylko w sąsiedztwie szkół, przedszkoli czy kościołów, ale na terenie całego miasta. Poznańscy radni podjęli także uchwałę w sprawie liczby licencji na sprzedaż alkoholu, która może zostać wydana na terenie miasta. W przypadku napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa będzie to 1870, natomiast od 4,5 do 18 proc. oraz powyżej 18 proc. - 1760.

Osobno potraktowano sklepy oraz puby i restaurację. W przypadku tych pierwszych miasto będzie mogło wydać po tysiąc licencji na sprzedaż każdego rodzaju alkoholu. Są wyjątki. Na Starym Mieście liczba możliwych do wydania licencji to: 105 (alkohol do 4,5 proc. oraz piwo), 110 (od 4,5 proc. do 18 proc.) i 95 (powyżej 18 proc.). Radni wzięli pod uwagę także sytuację na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice. Zdecydowali, że w tym rejonie miasto będzie mogło wydać 40 licencji na sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18 proc. oraz 30 licencji na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc.

Jeśli chodzi o liczbę licencji na sprzedaż alkoholu dla pubów i restauracji będzie to: 870 (piwo oraz napoje zawierające do 4,5 proc. alkoholu) oraz 760 (napoje zawierające od 4,5 do 18 proc. alkoholu oraz powyżej 18 proc.).

Zmiany są istotne. Dotąd przepisy określały, ile punktów z alkoholem może działać na terenie miasta. Teraz, właściciel sklepu lub lokalu gastronomicznego, oferujący np. piwo, wino i wódkę, będzie musiał wystąpić o trzy licencje.

To nie pierwsze przepisy, mające ograniczyć sprzedaż alkoholu w Poznaniu. W maju miejscy radni zdecydowali, że w sklepach na Starym Mieście "procenty" można będzie kupić tylko do godziny 22.

Nowe przepisy wchodzą w życie 10 września.

AJ