Gratowóz będzie częściej odbierał odpady problemowe

W 2012 roku Poznański Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. Gratowóz będzie jeździł w wybrane lokalizacje  miasta Poznania dwa razy częściej niż w latach ubiegłych, co umożliwi mieszkańcom jeszcze łatwiejsze pozbycie się niepotrzebnych odpadów.

Gratowóz
Gratowóz

Gratowóz będzie odbierał tylko zużyte urządzenia elektryczne, np. suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kuchenki, mikrofale, odkurzacze, zmywarki, drukarki, faksy, itd. Zużyty sprzęt AGD i RTV był dotychczas najczęściej oddawaną grupą odpadów do Gratowozu, stąd - kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych oraz potrzebami mieszkańców Poznania - Zakład Zagospodarowania Odpadów wprowadza takie rozwiązanie.

Pozostałe odpady problemowe i niebezpieczne są przyjmowane na Gratowiskach. Na terenie aglomeracji funkcjonują już trzy takie obiekty. Pierwszy powstał na Składowisku w Suchym Lesie, a pozostałe dwa działają w Poznaniu - przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 oraz przy ul. Wrzesińskiej 12. Są to miejsca, do których mieszkańcy mogą przynosić odpady problemowe z gospodarstw domowych, które wymagają specjalistycznego recyklingu lub utylizacji i nie mogą trafiać na składowisko odpadów komunalnych. Odbierane są m.in.: baterie, akumulatory, zużyty olej silnikowy, świetlówki, sprzęt TV i AGD, meble, trawa, liście, odpady poremontowe, szkło, PETy, makulatura, baterie, przeterminowane leki, itd.

Wprowadzenie tego typu punktów oraz odpowiednia ich promocja doprowadzają do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, a co za tym idzie skuteczniejszej segregacji odpadów w mieście. Odpady nadające się do ponownego wykorzystania są poddawane recyclingowi, mniej też szkodliwych substancji i przedmiotów  trafia do środowiska. Dzięki funkcjonowaniu takich punktów, zmniejsza się ilość nielegalnie porzucanych m.in. odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które wcześnie trafiały na tzw. "dzikie wysypiska odpadów".