IX Kongres Kobiet we wrześniu w Poznaniu!

W dniach 9-10 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się IX Kongres Kobiet. Kobiety z całej Polski przyjadą do Poznania, by debatować o polityce, ekologii, kulturze, macierzyństwie, o swoich prawach, a także wielu innych ważnych dla nich problemach. To będzie pierwszy Ogólnopolski Kongres Kobiet organizowany poza Warszawą.

Kongres Kobiet w Poznaniu
Kongres Kobiet w Poznaniu

Wydarzenie zagości w Poznaniu na zaproszenie prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. - Bardzo cieszy mnie to, że Kongres zdecydował się zorganizować swoje największe wydarzenie w roku właśnie w naszym mieście. Wybór ten traktuję jako wyraz akceptacji dla zmian, jakie zachodzą w Poznaniu, naszej otwartości oraz wartości, które staramy się tu pielęgnować i głosić - mówił prezydent Jacek Jaśkowiak podczas konferencji zapowiadającej IX Kongres Kobiet.

Już od dziewięciu lat kobiety z całej Polski, z różnych środowisk i różnych zawodów spotykają się, aby porozmawiać o ważnych problemach obywatelskich, społecznych, edukacyjnych i politycznych. Misją Kongresu jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn oraz budowanie solidarności kobiet.

- W ciągu roku Kongres organizuje konferencje regionalne, podejmuje mnóstwo różnych inicjatyw. Najbardziej znany jest jednak z tego ogólnopolskiego wydarzenia, które jest zwieńczeniem całorocznej pracy, największym spotkaniem kobiet z całej Polski, a także z zagranicy - mówiła prof. Małgorzata Fuszara, członkini zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet. - Jednogłośnie zdecydowałyśmy, że to główne wydarzenie rusza w Polskę, że w kolejnych latach będzie wędrowało po całym kraju. Początkiem tej wędrówki jest Poznań.

Wybór Poznania to, jak podkreślił prezydent Jacek Jaśkowiak, duże wyzwanie, ale też doskonała okazja do tego, by poszerzyć swoje kompetencje. - Mam nadzieję, że udział w Kongresie pozwoli mi lepiej zrozumieć postulaty kobiet i nauczyć się wykorzystywać ich ogromny potencjał. Liczę też, że dzięki Kongresowi Poznań stanie się jeszcze bardziej otwartym, nowoczesnym i europejskim miastem - mówił prezydent.

I Kongres Kobiet odbył się w 2009 roku. Wzięło w nim udział około czterech tys. kobiet z Polski, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w naszym kraju. Od tego czasu Kongresy odbywają się co roku i stanowią integracyjno-edukacyjno-motywacyjne spotkania kobiet z całej Polski, ponad podziałami. 

- Na kongresach uczestniczki wymieniają się doświadczeniami, uczą się, wspierają wzajemnie, podnoszą świadomość, budują sieć relacji personalnych, zawodowych, publicznych, które są im później pomocne w życiu - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

- Kongres Kobiet jest taką organizacją-parasolem dla koalicji różnych inicjatyw, które zabiegają o prawa kobiet i podnoszenie świadomości, także ich samych, na ten temat - dodała Magdalena Środa, członkini Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia.

Wielką zaletą Kongresu jest to, że skupia on tysiące osób z całej Polski. Jego ogromną wartością są regiony. W kraju działa ponad 20 regionalnych pełnomocniczek, które organizują regionalne Kongresy.

- Właśnie dlatego chcemy to wydarzenie zdecentralizować - tłumaczy Magdalena Środa. - Dla Kongresu to szansa na zmianę, optyki widzenia wielu spraw, zobaczenia jak inne regiony troszczą się o prawa i pozycję kobiet, co mają do zaproponowania, z jakimi problemami się borykają.

Dla samych uczestniczek z kolei, jest to okazja do rozmów, wzajemnego poznania, burzy mózgów, tworzenia sieci wsparcia. - Najważniejszym celem dla nas jest podnoszenie poziomu świadomości kobiet. Każdy w swoim regionie, niezależnie od stanowiska, tego co robi w życiu, może naprawdę wiele zrobić, jeśli ma świadomość, że jest taka możliwość, że jest potrzeba i że jest ogromne wsparcie - podkreśliła Magdalena Środa.

- Jest to jedyna taka platforma, dzięki której kobiety mogą w sposób wolny krystalizować swoje oczekiwania, swoje postulaty, dyskutować o nich i dochodzić do wspólnych wniosków - dodała Małgorzata Fuszara. - Kongres pozwala zaktywizować kobiety i włączyć je do wspólnej debaty. Wielokrotnie odbieram sygnały od uczestniczek Kongresów, że udział w tym wydarzeniu dał im ogromną siłę i energię do działania.

W ramach Kongresu Kobiet w Poznaniu odbędą się dwie sesje plenarne poświęcone polityce światowej i krajowej oraz tematom ważnym i aktualnym. Oprócz nich będzie 15 centrów tematycznych, w tym m.in. gospodarka, edukacja, zdrowie, polityka, kultura, macierzyństwo, feminizm czy ekologia oraz sprawy duchowe. Nad szczegółami programu organizatorki będą pracowały w Poznaniu. W czwartek, 24 lutego, odbyło się pierwsze robocze spotkanie w tej sprawie. Udział w Kongresie Kobiet jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się. Rejestracja będzie dostępna na stronie: www.kongreskobiet.pl

Joanna Żabierek/biuro prasowe