Jak ma jechać tramwaj na Naramowice? - rozpoczęły się konsultacje

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Małe Garbary i Estkowskiego. Na spotkaniu mieszkańcy zapoznali się z  koncepcją jej przebiegu oraz usłyszeli odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Uwagi można także zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną do 3 lipca.

Wizualizacje koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej na Naramowive
Wizualizacje koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej na Naramowive

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się w Szkole Podstawowej nr 40 znajdującej się tuż przy skrzyżowaniu, do którego w przyszłości ma dojeżdżać tramwaj z Naramowic. Przyszło około stu osób, a dyskusja trwała ponad trzy godziny.

Trasa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary jest naturalną kontynuacją i drugim etapem budowanego obecnie  "tramwaju na Naramowice". Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a zbiegiem ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego poprzez budowę nowej, dwutorowej trasy tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Jej powstanie pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta oraz zwiększy zainteresowanie publicznym transportem zbiorowym.

Według koncepcji trasa ma mieć długość ok 3 kilometrów i przebiegać wzdłuż ulic: Szelągowskiej i Garbary. Ma ona dojść do skrzyżowania z ul. Estkowskiego i Małe Garbary, które zostanie przebudowane. Z ul. Garbary tramwaje będą mogły skręcać zarówno w lewo, jak i w prawo. Torowisko wzdłuż ul. Małe Garbary ma być przebudowana aż do placu Wielkopolskiego i poprowadzone środkiem, wzdłuż pasa zieleni. Przesunięcie torów w tym miejscu ma m.in. na celu poprowadzenie torów na wprost przez skrzyżowanie w kierunku ronda Śródka, a także uniknięcie blokowania w czasie przejazdu tramwaju przez skrzyżowanie ruchu samochodowego w kilku kierunkach. Obecnie bowiem, jadąc od placu Wielkopolskiego tramwaje przecinają pas dla jadących na wprost oraz oba pasy w ciągu ul. Garbary.

Na całej trasie od pętli Wilczak do placu Wielkopolskiego powstanie sześć nowych przystanków - pięć do skrzyżowania Estkowskiego/Garbary/Małe Garbary i jeden usytuowany mniej więcej na wysokości dawnej synagogi a później pływalni przy ul. Wronieckiej.

Oprócz budowy nowej połączenia inwestycja obejmie również przebudowę ul. Szelągowskiej, skrzyżowania z ul. Armii Poznań oraz, w niezbędnym zakresie, ulic przyległych. Przebudowany będzie musiał zostać wiadukt kolejowy przy stacji Poznań Garbary. Prz nim ma powstać zintegrowany węzła przesiadkowego tramwaj-autobus-kolej. Obecna infrastruktura rowerowa będzie przebudowana, ale powstanie również nowa.

Dzięki inwestycji powstanie cicha i szybka komunikacja tramwajowa oraz autobusowa z centrum miasta do Naramowic. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez przeniesienie obciążenia transportowego na komunikację zbiorową. Komunikacja zbiorowa będzie sprawniejsza dzięki możliwości przesiadek autobus-tramwaj, a także powstaniu zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Garbary. Poprawią się też warunki dla pieszych, w tym przede wszystkim dla osób o ograniczoną mobilności oraz z niepełnosprawnościami, m.in. na skrzyżowaniu Estkowskiego/Małe Garbary gdzie zwiększone zostaną azyle przy torach.

Wnioski, uwagi i opinie do projektowanego układu (informacje zostaną zamieszczone również na stronie ZTM Poznań) można do 3 lipca za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej (na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań),
  • poczty elektronicznej (na adres e-mail: konsultacje@ztm.poznan.pl).

RB