KAMPANIA PREWENCYJNA ,,JEDŹ BEZPIECZNIE - LATO CZEKA"

,,JEDŹ BEZPIECZNIE - LATO CZEKA
,,JEDŹ BEZPIECZNIE - LATO CZEKA

Z inicjatywy PZU ŻYCIE S. A. do końca wakacji trwać będzie Kampania Prewencyjna ,,jedź bezpiecznie - lato czeka". Jej celem jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wskazanie mechanizmów i zachowań zwiększających bezpieczeństwo oraz informowanie o wyjątkowych zagrożeniach na drogach w okresie wakacji. Szczególnie ważnymi grupami odbiorców Kampanii są dzieci i młodzież. W Poznaniu (21-22 lipca), Łodzi (28-29 lipca), Krakowie (11-12 sierpnia) i Gdańsku (25-26 sierpnia) odbędą się akcje pokazowo - informacyjne z udziałem Policji, Straży Pożarnej i służb medycznych oraz koncerty. Patronat nad akcją w Poznaniu objął wiceprezydent Poznania Paweł Leszek Klepka.
Program akcji ,,jedź bezpiecznie - lato czeka" w Poznaniu:
21 lipca - piątek
Malta, godz. 18.00 - część informacyjno - pokazowa: pokaz ratownictwa drogowego (Policja, Straż Pożarna, służby medyczne), pokaz specjalistycznego sprzętu Policji, konkursy dotyczące zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci, młodzieży i całych rodzin (z atrakcyjnymi nagrodami).
Malta, godz. 19.00 - koncert Roberta Chojnackiego i zespołu Stachursky
22 lipca - sobota
godz. 10.00-14.00 - na 15 stacjach benzynowych Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S. A. w Poznaniu rozdawane będą ulotki zawierające statystykę wypadków oraz informujące o zasadach zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierowcy, którzy zadeklarują w specjalnej ankiecie bezpieczną jazdę, otrzymają autocienie do samochodów lub koszulki.
23 lipca - niedziela
Służby drogowe Policji wraz z przedstawicielami mediów patrolować będą z pokładu samolotu drogi wylotowe z Poznania w godzinach najwyższego ruchu weekendowego. Na drogach kierowcy przekraczający przepisy drogowe będą pouczani o popełnionych wykroczeniach i uświadamiani o stwarzanym niebezpieczeństwie w ruchu drogowym.