Kawka Bis: Trwa nabór do programu!

Każdy poznaniak, który chce zmienić sposób ogrzewania swojego domu lub mieszkania na bardziej przyjazny środowisku, może zgłosić się po dofinansowanie. Do 26 kwietnia trwa drugi nabór wniosków do programu KAWKA BIS.

O dotację może się ubiegać każdy mieszkaniec Poznania
O dotację może się ubiegać każdy mieszkaniec Poznania

KAWKA BIS to miejski program, dzięki któremu można dostać dotację na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Dzięki temu w całym mieście zmniejsza się emisja zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i kominkach.

Aby dostać dotację, trzeba spełnić określone warunki. Może się o nią ubiegać każdy mieszkaniec Poznania, a także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowanych netto, a dla przedsiębiorców - do 65 proc. (ale nie więcej niż 80 zł/m2/lokal). Górny limit dofinansowania to 6 tys. zł/lokal.

Koszty kwalifikowane do uzyskania dofinansowania to wydatki związane z:

  • demontażem pieców, kotłów i palenisk na paliwo stałe lub kosztami ich trwałego unieczynnienia;
  • zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
  • zakupem, budową lub modernizacją instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanej z nowym źródłem ogrzewania;
  • koniecznymi pracami budowlanymi (w tym wykończeniowymi) związanymi bezpośrednio z realizacją zadania;
  • modernizacją systemu odprowadzania spalin, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilania gazowego lub energetycznego (o ile są one niezbędne);
  • opłatami lub kosztami przyłączeniowymi związanymi z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Wnioski można znaleźć na stronie www.poznan.pl/kawka. Należy je wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ. Termin składania wniosków w drugim naborze mija 26 kwietnia.

AW