Łazarz w nowej kulturalnej odsłonie!

Już niebawem Łazarz stanie się dzielnicą, która będzie tętnić poznańską kulturą. Ruszył nabór do programu "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz" oraz konkurs na działania odbywające się w lokalu Inkubatora Kultury PIREUS.

UMP 2016
UMP 2016

Ożywienie obszaru Dolnego Łazarza to cel, na którym opiera się współpraca inicjatywy społecznej Otwarta Strefa Kultury Łazarz, Miasta Poznań reprezentowanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta i Rady Osiedla św. Łazarz. Partnerem działań jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Celem wspólnych działań jest wykorzystanie potencjału istniejących już na tym obszarze miejsc, stworzenie warunków do powstawania nowych przedsięwzięć oraz wykorzystanie potencjału lokalnych inicjatyw i zaangażowanie mieszkańców.

Na kreatywne wykorzystanie pustostanów i stworzenie miejsc przyjaznych kulturze, w jednej z najstarszych dzielnic Poznania, ma wpłynąć "Program Najmu Lokali Otwarta Strefa Kultury - Łazarz" oraz konkurs na działania odbywające się w lokalu Inkubatora Kultury PIREUS.

- "Program Najmu Lokali Otwarta Strefa Kultury - Łazarz" to konkurs oferujący preferencyjne warunki najmu dla 6 lokali ZKZL, które przeznaczone będą na działalność kulturalno-społeczną. Efektem ma być wyłonienie podmiotów proponujących interesujące propozycje działań, którymi zapełnią tzw. "pustostany". Warunkiem jest, aby działalność prowadzona w tych lokalach była otwarta na mieszkańców Łazarza i pozytywnie oddziaływała na dzielnicę. - mówi Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Jednym z elementów współpracy na Dolnym Łazarzu jest także utworzenie w dzielnicy tzw. Inkubatora Kultury PIREUS. Będzie on otwarty m.in. dla rozpoczynających działalność kulturalno-społeczną podmiotów oraz mieszkańców. Na potrzeby utworzenia takiej placówki Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pozyskało z zasobów ZKZL lokal przy ul. Głogowskiej 35, w którym kiedyś mieściła się restauracja Pireus. Tam też mają się odbywać różne przedsięwzięcia, których pomysłodawcami mogą być sami mieszkańcy Poznania.

- Konkurs dotyczy wydarzeń i przedsięwzięć realizowanych w lokalu PIREUS i ma charakter otwarty i ciągły, tzn. nie przewidujemy terminów końcowych dla składania wniosków z propozycjami - mówi Natalia Madajczyk z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Oba konkursy są prowadzone przez Grupę Programową Inkubatora Kultury PIREUS, w której skład wchodzą przedstawiciele Rady Osiedla św. Łazarz i przedstawiciele organizacji działających w ramach OSK Łazarz oraz jeden przedstawiciel Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Więcej informacji na temat konkursów na stronie http://www.poznan.pl/mim/s8a/projekt-dolny-lazarz,p,1025,32513.html

Daria Pertek/biuro prasowe