Masz sprawę do RPO? 14 marca załatwisz ją w urzędzie miasta

14 marca w godz. 11-14 otwarty będzie Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieści się on w urzędzie miasta przy placu Kolegiackim 17, w sali nr 9 na parterze.

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich
Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich

Do punktu zgłosić się może każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci. Z prośbą o pomoc mogą się też zwrócić więźniowie czy aresztanci, którzy chcą się poskarżyć na poniżające traktowanie. Rzecznik może złożyć kasację, czyli wystąpić do Sądu Najwyższego o ponowne zbadanie ich sprawy. Wsparcia mogą szukać też osoby przebywające na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich jest bezpłatny.

Przed przyjściem do punktu przyjęć warto zabrać ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty. Pozwolą one na dokładną analizę sprawy i udzielenie wszelkich informacji.

Poznański Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich jest otwarty w drugie środy, co drugiego miesiąca. Kolejnym terminem, w którym będzie można przyjść ze swoją sprawą będzie 9 maja. 

Daria Pertek/biuro prasowe

Załączniki