Nagrody i Stypendia Artystyczne i Naukowe Miasta Poznania 2015

Kapituła pod przewodnictwem prof. Stanisław Lorenca uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania w 2015 roku profesora Marka Hendrykowskiego oraz przyznała 12 stypendiów dla młodych naukowców.  Z kolei kapituła pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego uhonorowała  Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w 2015 roku profesora Aleksandra Kuczmę oraz przyznała 10 stypendiów dla młodych twórców. 

UMP 2015
UMP 2015

Nagroda Artystyczna 2015

Profesor Aleksander Kuczma otrzyma Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania (w wysokości 39 tys. zł) za inspirującą i świeżą postawę twórczą oraz za wychowanie kilku pokoleń designerów w duchu prawdy, dobra i piękna.

Stypendia artystyczne (w wysokości 5 700 zł) otrzymają: Monika Błaszczak, Adrian Kolarczyk, Piotr Scholz, Damian Kurek, Damian Reniszyn, Robert Gruszewski, Karolina Maria Siwiak, Julianna Dorosz, Justyna Maria Olszewska i Adrian Wykrota.

Nagroda Naukowa 2015

Profesor Marek Hendrykowski otrzymuje Nagrodę Naukową Miasta Poznania (w wysokości 39 tys. zł) za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie filmoznawstwa, stworzenie w Poznaniu prężnego ośrodka studiów i dydaktyki w zakresie "Filmu, Telewizji i Nowych Mediów" (na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz poznańskie wątki w badaniach dziejów filmu i kina.

Stypendia Naukowe 2015 (w wysokości 4 750 zł) otrzymają: Marta Balcerek-Kosiarz,  Piotr Trąpczyński,  Monika Beszterda, Michał Piotr Antoszczak, Kosma Woliński, Mateusz Balcerzak, Michał Kazimierz Niemczak, Nadia Sawicka-Gutaj, Magdalena Paczkowska, Michał Cegłowski, Anita Marta Owczarzak, Piotr Rzymski.

Wręczenie

Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej i Artystycznej odbędzie się 29 czerwca 2015 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w Ratuszu. Stypendia dla młodych naukowców i artystów zostaną wręczone w październiku, podczas specjalnej uroczystości w Urzędu Miasta Poznania.

PMX