Poznań dostanie ponad 121 mln zł na Bałtycką, Naramowicką i most Lecha

Poznań dostanie około 121,7 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92".

ul. Naramowicka/ Lechicka, źródło: https://www.google.pl/maps
ul. Naramowicka/ Lechicka, źródło: https://www.google.pl/maps

Wartość zgłoszonego przez Poznań projektu to niemal 244,5 mln zł. Obejmuje on przebudowę ul. Bałtyckiej, północnej nitki mostu Lecha oraz budowę węzła drogowego Naramowicka/Lechicka.

Na początku roku, przy pierwszym rozstrzygnięciu konkursu, nie udało się. Mimo pozytywnej oceny Centrum Unijnych Projektów Trasportowych, z uwagi na ograniczoną pulę środków i dużą konkurencję, aplikacja Poznania trafiła na listę rezerwową.

Pula środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" POIiŚ 2014-2020, została jednak zwiększona. Dzięki temu wniosek Poznania trafił na listę beneficjentów unijnych środków.

- Przyznanie dotacji na ten projekt oznacza, że miasto odzyska część środków włożonych już w modernizację ul. Bałtyckiej i będzie mogło przystąpić w kolejnych latach do modernizacji mostu Lecha i budowy węzła Naramowicka/Lechicka, który znacznie poprawi warunki komunikacyjne w tym rejonie - wyjaśnia Jan Gosiewski, zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.

Jacek Łakomy/biuro prasowe