Poznań inwestuje na Grunwaldzie, Junikowie, Kwiatowym i Fabianowie

Dwie duże inwestycje komunikacyjne oraz szereg mniejszych poprawiających jakość życia mieszkańców - to działania i plany miasta dla zachodnich osiedli:  Grunwaldu Południe i Północ, Starego Grunwaldu, Junikowa, os. Kwiatowego oraz Fabianowa z Kotowem. Kiedyś wchodziły one w skład jednej z mniejszych powierzchniowo, ale za to z dużą liczbą mieszkańców, dzielnic Poznania.

Coraz bliżej tramwaju na osiedle Kopernika
Coraz bliżej tramwaju na osiedle Kopernika

Zachód Poznania to z jednej strony stara dzielnica willowa, z drugiej bloki - w tym m.in. na osiedlu Kopernika. Na samym osiedlu i w okolicy mieszka więcej osób niż na Naramowicach, gdzie niedługo powstanie tramwaj. Stąd pomysł, by i tę część miasta połączyć z centrum nową linią tramwajową, która odciążyłaby funkcjonującą tam obecnie komunikację autobusową.
FILM

Projekt Copernicus

Koncepcja tramwaju na os. Kopernika powstała dwa lata temu. Obecnie gotowy jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tej inwestycji. Trasa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Hetmańskiej, gdzie wybudowany zostanie węzeł rozjazdowy. Tory zostaną poprowadzone ulicą Arciszewskiego (na tym odcinku utworzony zostanie pas tramwajowo-autobusowy), a następnie Zamkniętą, Pogodną, Rembertowską i Promienistą aż do nowej pętli tramwajowo-autobusowej "Os. Kopernika".

Nowa trasa będzie miała długość ok. 3,3 km i przebiegać będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz dodatkowo ogródków działkowych, terenów parkowych i cmentarza Górczyńskiego. Będzie znaczącym ułatwieniem w transporcie publicznym nie tylko dla mieszkańców osiedli usytuowanych w rejonie ulic Arciszewskiego, Pogodnej i Promienistej, ale też dla osób mieszkających w dzielnicach Św. Łazarz, Junikowo oraz Górczyn.

Obecnie tramwajem można się dostać na Grunwald czy Junikowo, jadąc ul. Grunwaldzką. W tym roku wyremontowano tam m.in. przejazd przez skrzyżowanie z ul. Grochowską. Zastosowano tam płyty gumowe, które znacząco ograniczyły hałas przejeżdżających przez nie pojazdów. Wyremontowano również pętlę Budziszyńska. Zmiany zaszły także na pętli Junikowo, gdzie zamontowano monitoring wizyjny oraz wyremontowano chodnik łączący przejście dla pieszych z peronem dworca. M.in. na ul. Taczanowskiego postawione zostały nowe wiaty przystankowe.

Węzeł Grunwaldzka

Ważną inwestycją komunikacyjną będzie budowa węzła Grunwaldzka. Ułatwi on wjazd i wyjazd z Poznania. Zintegrowany węzeł przesiadkowy, który dzięki staraniom Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo, zapewni bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20. W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, połączona z ul. Piwoniową i Szarotkową. Po stronie Poznania zbudowana zostanie kładka dla pieszych. Zamontowane zostaną schody i windy. Rozwiązania zastosowane przy budowie węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" na ok. 200 miejsc postojowych. Koszt tej inwestycji to ok. 80 mln zł.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej E20, łączącej Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa i Grunwaldu oraz działających w tym rejonie firm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany średnio co 15 minut, co generuje utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji.

Obecnie, wybrana w przetargu francuska firma Safege S.A.S., przygotowuje program funkcjonalno-użytkowy. Opracowany będzie projekt budowlany wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) wraz z układem drogowym, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, parkingów, infrastruktury autobusowej przy peronie kolejowym w kierunku Poznania, a także projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą i zielenią.

Realizację prac budowlanych zaplanowano na trzy lata. Węzeł powinien zostać otwarty w 2022 roku.

Parki i place

Rejon ulic Grunwaldzkiej, Sowińskiego, Słonecznej i Palacza na terenie osiedla Grunwald Południe to teren intensywnej zabudowy nowymi blokami wielorodzinnymi. Kilka lat temu powstało tam też nowe miejskie przedszkole. Teren w rejonie ulic Palacza, Księżycowej i Heweliusza był długi czas zaniedbany. W zeszłym roku powstał tam park Heweliusza. Z racji wyposażenia, znajdującego się w sąsiedztwie obserwatorium astronomicznego oraz nazwy patrona - określany jest jako kosmiczny.

W centralnie położonym parku Heweliusza udało się zachować wiele starych drzew, nasadzane są nowe, powstały alejki, oświetlenie, miejsca zabaw dla najmłodszych i rekreacji dla dorosłych. Głównym elementem kompozycyjnym parku jest plac z układem słonecznym oraz pergolą, od którego rozchodzą się w różnych kierunkach alejki parkowe często swoim kształtem nawiązujące do orbit układu słonecznego. Ciekawy jest też zegar słoneczny - analemmatyczny wraz z tablicą informacyjną, w którym funkcję "polosa" czyli wskazówki rzucającej cień pełni stojąca w odpowiednim miejscu osoba.

Na Grunwaldzie powstały również nowe place zabaw. Otwarto m.in. miejsce do zabawy na os. Kwiatowym, między ulicami Stokrotkową, Irysową i Krokusową. Powstał on dzięki poznaniakom, którzy zagłosowali na ten projekt w PBO. Plac jest doskonałym miejscem do zabawy na świeżym powietrzu. Znajdujące się na nim sprzęty pomogą dzieciom doskonalić koordynację ruchową. Plac ułatwi też terapię integracji sensorycznej maluchom, które jej potrzebują. W pobliżu huśtawek i karuzeli stanęła też otwarta siłownia, z której korzystać mogą również dorośli.

Drogi i chodniki

Trwają końcowe prace przy przebudowie ul. Cześnikowskiej. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zatoki postojowe. Wbudowany zostanie też kanał deszczowy i kanalizacji telekomunikacyjnej. Posadzona zostanie także nowa zieleń.

Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, komfort jazdy jej użytkowników oraz dostępność komunikacyjna tego osiedla. Powstaną dodatkowe miejsca postojowe, w tym przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Ułatwią one dostęp do nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu ul. Cześnikowskiej, gdzie znajdują się m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Przedszkole nr 91, Przedszkole nr 40 oraz Zespół Szkół Gastronomicznych.

Rozbudowa ul. Cześnikowskiej, jest kolejną inwestycją, mającą na celu rewitalizację zachodniej części Starego Grunwaldu, nazwanej w latach 30. XX wieku Abisynią. W listopadzie ubiegłego roku zrealizowano przebudowę ul. Husarskiej, która swoim zakresem objęła m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia drogowego. Obecnie remontowany oraz rozbudowywany jest budynek przy ul. Kanclerskiej 31-33, w którym mieścić się będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 103.

W ostatnim czasie wyremontowano również ul. Jugosłowiańską, a na skrzyżowaniu prowadzącym na os. Kopernika wybudowano sygnalizację świetlną. Ułatwi ona wyjazd kierowcom wyjeżdżającym z okolic osiedla, a także bezpieczeństwo.

Etapami, żeby nie utrudniać ruchu, przeprowadzono remont nawierzchni ul. Malwowej. Prace zakończono w sierpniu tego roku.

W przyszłym roku przeprowadzona będzie kompleksowa przebudowa ul. Palacza pomiędzy ul. Promienistą a Grunwaldzką. Wcześniej zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Palacza i Promienistej. W ramach nowej inwestycji wymianie podlegać będzie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych.Ponadto rewaloryzacji poddane zostaną pasy zieleni, wykonane zostaną nowe nasadzenia uzupełniające w postaci drzew, krzewów i bylin, a obraz ulicy uzupełnią nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. W ramach remontu zaprojektowano też uspokojenie ruchu, a jako jego elementy powstaną progi zwalniające w formie wyniesionych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi.

Podobnie jak w całym Poznaniu, również na Grunwaldzie wyremontowano dużo chodników. Nowe nawierzchnie dla pieszych pojawiły się na ulicach: Sierakowskiej, Srebrnej, Wolsztyńskiej, Perzyckiej i Fabianowo.

Przy cmentarzu Junikowskim wybudowano parking na 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Służy on nie tylko osobom odwiedzających groby.

Modernizacja szkoły

Najważniejszą inwestycją oświatową jest kompleksowa modernizacja i rozbudowa budynku szkoły i przystosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 na potrzeby osób z niepełnosprawnościami przy ul. Kanclerskiej. Szkoła  zajmuje się edukacją osób z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a także z innymi współzaburzeniami - niepełnosprawnością ruchową, wadami wzroku, wadami słuchu czy autyzmem. Obecnie działa ona w trzech różnych lokalizacjach - przy ulicach Rycerskiej, Ognik i Św. Floriana. Zespół liczy 176 uczniów. Ze względu na tak dużą liczbę podopiecznych zajęcia muszą odbywać się w trybie dwuzmianowym.

Nowa szkoła po remoncie i rozbudowie została całkowicie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek został nawet zaopatrzony w szyny, na których można powiesić podnośniki transportowe. To znacznie ułatwi poruszanie się części uczniów wzdłuż głównych korytarzy. Tego typu nowoczesne rozwiązania znacznie zwiększą komfort nauki i przebywania w szkole uczniom i ich opiekunom.

Remont budynku przy ul. Kanclerskiej rozpoczął się w połowie stycznia i ma zakończyć się do listopada 2018 r. Szkoła została rozbudowana o ponad 400 m kw. W starej części postawiono nowe ścianki działowe, wymieniono wszelkie instalacje elektryczne, CO, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe oraz niskoprądowe. Wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewacje zewnętrzne. Dach zyskał nowe pokrycie, instalacje odgromową i rynny. W nowej części wybudowano nowe pomieszczenia. Na całym terenie szkoły wykonano chodniki, place manewrowe i drogę dojazdową.

Szkoła będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt edukacyjny i rehabilitacyjny. W budynku będzie działać winda. Sale dydaktyczne zostaną wyposażone w aneksy kuchenne i szatnie, a te dla młodszych dzieci - także w łazienki. Uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji pomieszczenia do pracy indywidualnej oraz nowoczesne pracownie, m.in. artystyczną, techniczną, kulinarną i hydroterapii. W budynku znajdzie się też sala gimnastyczna, biblioteka, sala audiowizualna oraz duża jadalnia, gdzie młodzież z klas przysposabiających do pracy będzie wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć. Na dachu budynku powstanie taras - miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Łączny koszt remontów to 11,6 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień tego roku.